Samarbetspartners.

 
 
ABF_logo_platta_rod_utf_ner_ec.jpg

ABF

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund och har varit en bundsförvant sedan starten 2015. Först lokalt i Göteborg, men sedan 2016 även på regional nivå. Under 2017 har samarbetet utvidgats till det nationella. Nästa steg är intergalaktiskt?

Studieförbundet vill med sin verksamhet bidra till att medborgare får ökade kunskaper och färdigheter, ökat självförtroende och ökad självinsikt, ökad skapande- och kommunikationsförmåga, ökad förmåga att lösa problem i grupp, ökad förmåga att tillämpa helhetssyn och kritisk hållning, ökad förmåga att delta i ett förändringsarbete, ökad förståelse för andras åsikter och bättre kontakt med andra människor. Allt detta låter som ljuv musik i Kultur 4ür Alles öron.

 


Jordens Vänner

Jordens Vänner är en svensk miljöorganisation som arbetar för miljö och solidaritet. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt två miljoner medlemmar i 76 länder. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle. Jordens Vänner värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och ska vara miljörörelsens radikala röst. Organisationen arbetar lokalt, nationellt och internationellt, för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser. Med målet att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet.

sweden_vertikal 150506(2).jpg

hgf.jpg

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen bildades 1915 och har över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. Tillsammans driver föreningsmedlemmarna bostadsfrågor i både stort och smått - allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp. Ett eget hem är en mänsklig rättighet och grunden till trygghet. För att vardagen och livet ska fungera behöver vi alla ha någonstans att bo. Det mest grundläggande är att kunna flytta hemifrån och inte behöva bo i andra- tredje- eller fjärdehand hos en kompis. Det är också rimligt att alla ska kunna flytta dit jobb och utbildning finns. Kultur 4ür Alle har sedan starten samarbetat mycket med HGF. Det finns en tydlig gemensam tanke om hur folkrörelsearbetet kan breddas, framför allt med hjälp av kultur och ungdomar.